Pcm meting en Scully Care meting

Meetmethodes PCM meting en Scully Care meting

In Nederland zijn de PCM-meting en de Scully Care-meting de meest gebruikte methoden om de scheefheid of platheid van een hoofd te meten. Deze metingen classificeren de schedelvorm in termen van schedeldeformatie. Hoewel deformatie vaak ook visueel wordt beoordeeld, biedt een classificatie houvast en kan het helpen bij het kiezen van een behandeling. Zo leidt een scheefheid van 110% bij de PCM-meting vaak tot een verwijzing voor helmtherapie, en een platheid van 98% of hoger geeft eveneens vaak aanleiding voor dit advies. Het is echter cruciaal dat ouders zelf de keuze maken, aangezien zij de therapie trouw moeten volgen. Een PCM-meting of Scully Care-meting mag nooit de enige reden zijn om voor een bepaalde behandeling te kiezen.

De Scully Care meting

De Scully Care-meting is relatief nieuw, maar wordt al op grote schaal gebruikt door fysiotherapeuten. De meting is eenvoudig uit te voeren en de resultaten zijn gemakkelijk te verkrijgen dankzij digitale techniek. Ouders kunnen tegenwoordig zelfs zelf een meting uitvoeren door een pakket aan te schaffen via de website. 

De resultaten worden door de computer berekend, waarna de verhoudingen van het hoofd worden weergegeven. Hieronder wordt uitgelegd hoe de computer deze verhoudingen berekent, zoals weergegeven in afbeelding 1:

  • Scheefheid (cvai): (de langste schuine lijn “lijn 1” – kortste schuine lijn “lijn 3”) : lijn 3.
  • Platheid (ci): lijn 4 : lijn 2 x 100%.

 

Een uitgebreidere uitleg is ook beschikbaar.

 

Scully Care meting

Afbeelding 1 Scully Care meting

PCM meting

PCM meting staat voor plagiocephalometrie. De meetmethode wordt gebruikt om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Het zijn een aantal stappen die gedaan worden om de vorm van het hoofd op papier te zetten. Deze kunnen op hun beurt weer gebruikt worden om waarden uit te halen die resulteren in de verhouding die een hoofd op dat moment heeft. Hierin kunnen wij kiezen om alles te beschrijven, maar het is eenvoudiger om de meetmethode te bekijken op Youtube.

Op het filmpje is voornamelijk te zien hoe de meting bij een baby wordt gedaan. De berekening wordt als volgt uitgevoerd (zie afbeelding 2).

Scheefheid (oddi): de langste rode lijn (in dit geval ODR) : langste rode lijn (ODL) x 100%.

Platheid (cpi): zwarte lijn van links naar rechts (SD) : zwarte lijn van voor naar achter (AP) x 100%.

De uitkomsten worden vervolgens vergeleken met de waarde van tabel 1.

pcm meting plagiocephalometrie 

Afbeelding 2 PCM meting

pcm meting classificering

Tabel 1 Classificatie PCM meting

(On)nauwkeurigheid PCM meting

Fysiotherapeuten merken dat de meting niet altijd nauwkeurig is. Ook wij kunnen dit bevestigen.

  • Dit komt doordat het meetbandje snel op een iets andere plek op het hoofdje kan worden geplaatst.
  • Soms wordt de scheefheid gemeten op een plek waar de afplatting zich niet bevindt, wat de betrouwbaarheid van de PCM-meting kan verminderen. In zulke gevallen kan het lastig zijn om de PCM-meting effectief te gebruiken.
pcm meting patient