Plagiocephalie en brachycephalie

Plagiocephalie en brachycephalie

Plagiocephalie en brachycephalie zijn veelgebruikte termen bij schedeldeformatie. In het Latijn worden verschillende woorden vaak gecombineerd om één specifieke betekenis te vormen.

Plagiocephalie: Deze term betekent letterlijk “scheef hoofd”. Het woord “plagio” komt uit het Latijn en betekent “scheef”, terwijl “cephalie” “hoofd” betekent.

Brachycephalie: Dit verwijst naar een “plat hoofd”. Het woord “brachy” komt uit het Latijn en betekent “kort”, terwijl “cephalie” “hoofd” betekent.

Hierdoor beschrijven deze termen nauwkeurig de specifieke vormen van schedeldeformatie bij baby’s. Er is pas sprake van een afwijking op het moment dat de ernst van plagiocephalie hoger is dan 104% (oddi). Bij brachycephalie wordt 94% (cpi) aangehouden. Wel zijn deze deformaties mild. De afwijking wordt gemeten met behulp van een PCM meting of een Scully Care meting.

Afbeeldingen

plagiocephalie en brachycephalie

De vorm van de schedeldeformatie bepaalt de medische indicatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen plagiocephalie en brachycephalie.

Plagiocephalie: Bij deze vorm is het hoofd tijdens het slapen voornamelijk afgevlakt aan de achterzijde, links of rechts.

Brachycephalie: Hierbij is het achterhoofd links en rechts extra hard gegroeid, terwijl de groei van het voorhoofd is achtergebleven.

Craniosynostose

Naast plagiocephalie en brachycephalie wordt er vaak gesproken over craniosynostose. Deze term verwijst naar de voortijdige sluiting van schedelnaden. ‘Cranio’, vanuit het Latijn, roept de essentie op van de schedel zelf, terwijl ‘synostose’ de ongewone vroegsluiting van botstructuren benadrukt. Deze zeldzame aandoening treft minder dan 0,1% van alle pasgeborenen. Het delicate samenspel van groei en sluiting, cruciaal voor een gezonde ontwikkeling, wordt hier verstoord. Medische interventie kan nodig zijn om de natuurlijke progressie te herstellen en het welzijn van het kind te waarborgen.

Anders dan bij plagiocephalie en brachycephalie vereist craniosynostose wel medische interventie en daarom worden alle behandelingen volledig vergoed. Zodra een arts op het consultatiebureau of de huisarts dit opmerkt, wordt er onmiddellijk een afspraak gemaakt met een specialist. Meestal worden deze kinderen doorverwezen naar een plastisch chirurg. Alle noodzakelijke behandelingen, inclusief het gebruik van verschillende redressiehelmen, worden gedekt door de basisverzekering. Het is geruststellend om te weten dat financiële overwegingen geen obstakel vormen voor de benodigde zorg voor deze aandoening.

Helmtherapeut - voor zorgverleners