Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland wordt regelmatig verwezen naar een Nederlands onderzoek, bekend als het Heads-onderzoek. Dit onderzoek omvat een vergelijkende analyse van 84 baby’s, waarbij zowel baby’s met als zonder redressiehelm zijn betrokken, met het oog op het herstel van de schedelvorm.

Wat zijn de opvallende bevindingen?

De uitval van deelnemers

Het aantal deelnemers aan het onderzoek is significant.

 • Met 42 baby’s die deelnamen aan de helmgroep, werd het aantal uiteindelijk verminderd door een uitval van 12 baby’s als gevolg van verschillende oorzaken die hen uitsloten van verdere deelname.
  • Van de 30 baby’s die therapie volgden, viel een opmerkelijk hoog aantal van 20 baby’s voortijdig af.
   • Slechts 10 baby’s voltooiden de therapie tot de leeftijd van 12 maanden.
   • Slechts 8 baby’s ontving een helm met juiste fitting tegen schuiven.

De uitval van 75% onder de deelnemers is zeer hoog en werpt vragen op over de representativiteit van de resultaten. Hoewel uitval vaak voorkomt bij onderzoeken, is deze mate van uitval bijzonder hoog

Baby’s met een zeer ernstige deformiteit

Bij het onderzoek lag de focus voornamelijk op baby’s met minder ernstige vervormingen van de schedel.

 • Met 42 baby’s die deelnamen aan de helmgroep, werd het aantal uiteindelijk verminderd door een uitval van 12 baby’s als gevolg van verschillende oorzaken die hen uitsloten van verdere deelname.
  • Opvallend is dat geen van deze baby’s een zeer ernstige schedeldeformatie vertoonde.
  • Hun oddi-waarden varieerden van 106% tot 112%, met onbekende gemiddelden
  • Hun cpi-waarden varieerden van 92% tot 103%, eveneens met onbekende gemiddelden.

Baby’s met een zeer ernstige deformiteit hebben binnen het onderzoek geen specifieke aandacht ontvangen. 

De evaluatie

 • Met 42 baby’s die deelnamen aan de helmgroep, werd het aantal uiteindelijk verminderd door een uitval van 12 baby’s als gevolg van verschillende oorzaken die hen uitsloten van verdere deelname.
  • Slechts 27% van de ouders gaf aan dat de helm goed paste

De evaluatie werd uitgevoerd met betrekking tot inferieure helmen, waarbij de kwaliteit van de geteste redressiehelmen niet voldeed aan de normen die vereist zijn voor een grondig onderzoek. Het is van belang op te merken dat de helmen vervaardigd door Martin niet zijn meegenomen in dit onderzoek.

Onze conclusie

Hoewel het onderzoek in Nederland is uitgevoerd en daardoor veel aandacht heeft gekregen, zijn er toch veel tekortkomingen aan het licht gekomen. Het is opmerkelijk dat het onderzoek desondanks zoveel bekendheid en steun heeft gekregen. Hoewel cosmetische hulpmiddelen voor het corrigeren van groei minder belangrijk worden geacht dan medisch noodzakelijke apparaten, is het belangrijk om te erkennen dat esthetische aspecten ook van betekenis zijn. Mondbeugels bijvoorbeeld, die worden gebruikt om tanden te corrigeren, worden ook gewaardeerd vanwege hun impact op het uiterlijk van een persoon.

Verdere bevindingen

Discrepantie tussen praktijkrealiteit en bevindingen van het Heads-onderzoek. Retrospectief onderzoek toont significant verbeterd herstel van schedelvorm in vergelijking met resultaten uit het Heads-onderzoek.

Vanwege de beperkte toepassing van de redressiehelm en daardoor een gebrek aan medische kennis, zijn er weinig onderzoeken uitgevoerd. Niettemin bevestigen andere wetenschappelijke studies, naast het HEADS-onderzoek, de gunstige functie van de redressiehelm.

HEADS onderzoek

Vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier.